Видео за поддршка на лица со ХАЕ

By |June 29th, 2016|

Разговор во студио со Наташа Ангелеска – ТВ Нова 20.02.2016

By |March 7th, 2016|

ХАЕ КАРАВАН во 7 градови: Штип, Кочани, Струмица, Тетово, Крушево, Охрид и Битола

By |November 28th, 2014|

Во периодот од 18 октомври до крај на ноември 2014 година, Здружението на пациенти ХАЕ Македонија ќе реализира едукативен ХАЕ Караван во 7 градови во Македонија: Штип, Кочани, Струмица, Тетово, Крушево, Охрид и Битола со следниот распоред:

Град
Локација
Дата
Време

Штип
Факултет за образовни науки
18.10.2014
12:30

Кочани
Општа болница Кочани
25.10.2014
12:00

Крушево
Здравствен дом Крушево
8.11.2014
10:00

Битола
Висока школа Битола
8.11.2014
13:00

Охрид
Сала на совет на општина Охрид
15.11.2014
11:00

Тетово
Дом на Арм Тетово
22.11.2014
12:00

Струмица
Општа болница Струмица
29.11.2014
12:00

[…]

Дискусија со комитетот за ретки болести на ХАЕ

By |May 13th, 2014|

Кратко видео за ХАЕ

By |May 13th, 2014|

 
Видеото можете да го превземете од тука: Кратко видео за ХАЕ

Гостувања на претставници на ХАЕ Македонија во емисии на ТВ (24 Вести-Лица со ретки болести, датум:14.05.2013)

By |May 12th, 2014|

Од се срце – ТВ емисија на 24 Вести (Тема: Лица со ретки болести, датум:14.05.2013)

 

Гостувања на претставници на ХАЕ Македонија во емисии на ТВ (НоваТв-Ретки болести, датум:28.02.2013)

By |May 12th, 2014|

Актуел – ТВ емисија на НоваТВ (Тема: Ретки болести, датум:28.02.2013)

Гостувања на претставници на ХАЕ Македонија во емисии на ТВ (МТВ1-Тунел, датум:27.02.2013)

By |May 12th, 2014|

Тунел – ТВ Емисија на МТВ 1 (Тема: Ретки болести, датум: 27.02.2013)