Upravni odbor HAE Srbija

Ivana Golubović, predsednik

Jovana Cvetković, potpredsednik

Dušan Dašić, sekretar

Pronađite nas na društvenim mrežama

Podaci o udruženju

Udruženje za hereditarni angioedem HAE Srbija

Bojčinska 13/14

11000 Beograd

Republika Srbija

Tekući račun: 170-0030031742000-25

Popunite obrazac kako biste stupili u kontakt s nama